Feeds:
Articole
Comentarii

Posts Tagged ‘carboxilici’


Conţinutul acestei lucrări este bine sistematizat, în deplină concordanţă cu noţiunile ce trebuie însuşite elevilor ce participă la concursurile şcolare de chimie, indiferent de manualul utilizat.Ajută elevii să-şi consolideze cunoştinţele, să-şi formeze deprinderile necesare pentru susţinerea examenelor viitoare.Lucrarea conţine o baza teoretică a claselor de compuşi carbonilici şi carboxilici alături de exerciţii şi probleme complet rezolvate, prin a căror rezolvare se verifică gradul de acumulare al cunoştinţelor necesare pentru a îndeplini cerinţele programei de chimie pentru concursuri şcolare.

pt comenzi link


Read Full Post »